Meteostanice

Dispečeři komunálních podniků starajících se o zimní údržbu komunikací potřebují znát včas přesné místo, kam mají poslat posypovou techniku. Data z meteostanic jim umožňují ekonomicky řídit činnost sypačů a přitom zajistit bezpečnost silničního provozu.

Meteočidla snímají vlhkost a teplotu vzduchu a vozovky. Na přání zákazníka instalujeme i čidla snímající směr a rychlost větru, srážkoměr apod. Získané hodnoty jsou přeneseny do PC dispečera, kde jsou průběžně vyhodnocovány a archivovány. Dvojstupňovým alarmem je signalizováno na PC nebezpečí vzniku námrazy a existence námrazy. Tento alarm může být přenesen na mobilní telefon službu konajícího pracovníka údržby silnic.

Používáme technologii renomované firmy Ahlborn. Na přání zákazníka však můžeme použít i měřící technologie jiného výrobce.

Data lze přenášet optokabelem, klasickým kabelem či přes rádiové spojení.Arr Left
Fotografie 1
Arr Right