Parkovací systémy s naváděním

Velká či turisticky významná města jsou stále více přetížená automobilovou dopravou. Návštěvníci těchto měst obvykle chtějí zaparkovat co nejblíže objektu svého zájmu, a tak blokují centra měst. Mnohá města se snaží tento problém řešit budováním vhodných parkovišť či podzemních garáží. Motoristé však často o těchto místech neví nebo je obtížně hledají a tím zhoršují ekologickou situaci města. Usnadnit toto hledání může právě systém navádění na parkoviště (dále SNAP). Tento systém ukazuje řidiči při příjezdu volná místa v cílové oblasti. Řidič se může včas rozhodnout, do kterých garáží nebo na kterou parkovací plochu v blízkosti svého cíle zajede. Pak se nechá systémem navést na parkovací zařízení.


SNAP má tyto přednosti:


SNAP lze užít pro všechny typy parkovišť a je kompatibilní prakticky se všemi provozovanými zařízeními na záchytných parkovištích P+R, komerčních a veřejných parkovištích. V Praze jsou informace přenášeny rádiovou sítí společnosti Slavel. V ostatních lokalitách je též možno využít technologie GPRS.

V případě potřeby vytvoříme internetové stránky s informací o stavu jednolivých parkovišťArr Left
Fotografie 1
Arr Right