Systém PARS

Jedná se o vlastní systém společnosti SLAVEL spol. s r. o. Obecně slouží ke sběru, vyhodnocení a archivaci dat. K přenosu dat je možno použít optické kabely, radiové spojení, klasické kabelové propojení apod.

Dodávané softwarové vybavení umožňuje připojení na server dané počítačové sítě bez ohledu na operační systém, na kterém server pracuje.


Systém PARS má univerzální použití:


Arr Left
Fotografie 1
Fotografie 2
Arr Right