Sčítače dopravy

V době prudce narůstající hustoty silniční dopravy potřebují komunální úředníci a dispečeři vědět, které tahy jsou nejvíce přetížené. Náš systém PARS jim umožňuje získat okamžitý přehled o momentální situaci, a tak učinit efektivní opatření.

Základem jsou indukční smyčky, které instalujeme do vozovky. Informace o průjezdu vozidel jsou podobně jako u meteostanic přenášeny na pracoviště dispečera a tam dále softwarově zpracovány dle přání zákazníka.

Sčítač může být opatřen klasifikátorem, který rozpozná osobní a nákladní vozidla, případně počet náprav vozidla. Místo sčítačů může být instalována přejezdová váha vozidel a dispečeři pak mohou mít přehled o dodržování max. hmotnosti vozidel a max. hmotnosti na jednu nápravu.

Video situace

Stacionárně umístěné kamery mohou sledovat videosituaci na pozemních komunikacích, křižovatkách ve městě i mimo města. Přenost zajišťujeme rádiovou sítí, tím se šetří provozní náklady. Okamžitý stav je zobrazován na internetu, je tedy přístupný z jakéhokoli PC.

Kamerové dohledy

Stacionárně umístěné kamery mohou např. sledovat technologickou kázeň dodavatele nové silnice, jiné inženýrské stavby či jejich rekonstrukce. Tyto informace určitě ocení investor (obec) či jím pověřená organizace k vykonávání stavebního dozoru.

Zákazník obdrží klasickou videokazetu, na které je zaznamenán průběh stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době používáme již i digitální rekordér, je možno předat zaznamenané údaje ve formě CD, DVD nebo HDD. Je možné zajistit i přímý videopřenos do kanceláře stavebního dozoru.

Kamerový dohled mohou pochopitelně využívat i stavební firmy, společnosti zajišťující ostrahu objektů apod.


Arr Left
Fotografie 1
Fotografie 2
Arr Right