Signální desky

Kontrolní deska zajišťuje kontrolu signálního obrazu, tj. napěťovou detekcí kontroluje, zda není rozsvícena špatná kombinace signálů (např. červená + zelená). Dále kontroluje také stav samotného svítidla a to pomocí proudového čidla. V případě LED návěstidel je nastavena minimální hodnota protékajícího proudu, pokud je naměřena menší hodnota, je nastaven chybový stav.

Signální deska obsahuje stejnou inteligenci jako kontrolní deska, je ale vybavena spínači v nule. Tato deska je ovládána 24V povely. Povely lze zadávat zakódovaně nebo po jednotlivém signálu, dle varianty desky.


Kontrolní desky:
Signální desky:

Arr Left
Fotografie 1
Fotografie 2
Arr Right