Tramvajové detektory S-TD

Tramvajový detektor S-TD slouží pro detekci průjezdu tramvajového nebo trolejového vozidla se stejnosměrnou trakční soustavou o jmenovitém napětí 600 V nebo 750 V na troleji dle ČSN 34 3516.

Využití:
Detektor poskytuje informace o průjezdu vozidel, které je možno zpracovávat v řadičích Světelného signalizačního zařízení nebo pro kontrolu a přestavení výhybek. Současně je možné využívat tyto informace pro dohledávání průjezdu detekovaných vozidel k dalším následným informačním a řídícím krokům v centrálním dispečinku apod.

Popis detektoru
Detektor se skládá z vlastního detektoru a držáku skříně. Trolejový spínač a odporový kabel nejsou součástí detektoru.

Trolejový spínač je kontakt na troleji, který je při průjezdu vozidla spojen sběračem s trakčním vedením. Odporový kabel omezuje proud z trakčního vedení do detektoru na bezpečný z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

Detektor se připojuje k trolejovému spínači a k trolejovému vedení prostřednictvím odporových kabelů pomocí vstupních svorek. K výstupním svorkám se připojují zvolená návazná zařízení.

Proud vyvolaný spojením trolejového spínače se vyhodnocuje ve vstupním obvodu. Vstupní obvod je oddělen od obvodů spojených s výstupem oddělovacím obvodem. Za ním je vstupní impuls prodloužen, aby byla zajištěna minimální doba trvání výstupního impulsu. Výstupní signál trvá však nejméně po dobu sepnutí trolejového spínače. Detektor je vybaven vlastním zdrojem napětí v obvodu trolejového spínače a pracuje i při výpadku napětí troleje. Vyrábí se ve čtyřech modifikacích - jednoduchý, dvojitý, úsekový a expanzní (2 výstupy izolované na 2 řadiče).

Detektor indukuje vozidla do rychlosti 80 km/hod., je po stránce spolehlivosti zařazen jako jednoduché zařízení dle ČSN 33 0010 a je určen pro práci ve venkovním nekrytém prostředí s otřesy dle ČSN 33 0300.


Arr Left
Fotografie 1
Fotografie 2
Arr Right